Informació curs 2019 – 2020

Investiguem, pensem
i ens emocionem

Coneix l’escola

Les Escoles Fonlladosa es fonamenten en 6 valors, descobreix-los.

Demana visita personalitzada

Sol·licita una visita personalitzada i resol els teus dubtes.

Som Escoles Fonlladosa

Coneix els nostres valors, la nostra identitat i el plantejament educatiu.

Coneix-nos

Les Escoles Fonlladosa es fonamenten en 6 pilars o valors, descobreix quins són.

Excel·lència

Orientar l’aprenentatge per a desenvolupar al màxim les seves possibilitats.

Equitat i coeducació

Promoure la igualtat d’oportunitats en un context enriquidor atenent positivament la diversitat.

Solidaritat i respecte

Entendre el valor del diàleg, de la cooperació, la solidaritat i la no discriminació.

Innovació i emprenedoria

Potenciar que l’alumne/a sigui capaç de plantejar i superar nous reptes amb una actitud investigadora i emprenedora.

Autonomia

Desenvolupar hàbits d’esforç i treball, sentit crític, responsabilitat, interès i curiositat.

Integritat

Fomentar la fortalesa interior, els valors i  l’optimisme dels alumnes per aconseguir una societat millor.

Demana visita personalitzada

Sol·licita una visita personalitzada i resol els teus dubtes.

Som Escoles Fonlladosa

Escola laica, catalana i familiar, d’una sola línia

Gràcies a les particulars característiques d’aquest centre, el professor es pot apropar als alumnes de manera que s’afavoreix el tracte familiar i personal de cadascun d’ells.

Treball per competències

Per desenvolupar el pensament creatiu, proporcionar les eines per la societat del canvi i preparar als nostres alumnes per afrontar els reptes que es trobaran a la vida real.

L’alumnat com a protagonista i responsable del seu aprenentatge

Per aconseguir que esdevinguin individus lliures en pensament i acció en una societat més justa i solidària que té cura del medi ambient.

Fomentem l’expressió oral

Debats i conferències, dins i fora de l’aula. Entrevistes, exposicions de treballs, participació en concursos.

Gust per la lectura

Avançar en l’hàbit de llegir dels alumnes, la lectura és una habilitat per aconseguir l’èxit escolar i per poder continuar amb l’aprenentatge de la vida.

Plurilingüisme, l’anglès una llengua present en el nostre dia a dia

Des d’infantil 3 els alumnes tenen contacte amb la llengua anglesa. Estada a Anglaterra amb famílies (Scarborough): 2n, 3r i 4t d’ESO. Exàmens Cambridge KET/PET/FIRST/CAE (des de l’any 2012); preparació per Exàmens de Cambridge a la mateixa escola. Des del curs 2016/17, a partir de cicle superior de primària, treballem amb la plataforma online Fiction Express (fictionexpress.co.uk) de llibres interactius.

Programació, robòtica i eines TAC

Des d’infantil 3 fins a 4t ESO, participació a la fira de robòtica de l’Alt Maresme. L’ús de les TAC com una eina de treball ja des d’Infantil 3 mitjançant pissarres digitals, tauletes tàctils i ordinadors. A l’ESO, ús d’ordinador personal.

Manipula les matemàtiques

Avançar en el treball sistemàtic que fomenti el raonament dels alumnes, de forma oral, escrita, vivencial i manipulativa.

“L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir.”

Mark Van Doren

Primers descobriments que ens emocionen (3 a 6 anys)

Els nens i nenes d’aquesta etapa educativa es descobreixen com a persones i l’entorn que els envolta mitjançant una educació vivencial i activa. A partir de la seva iniciativa, potenciem l’autonomia a través de l’experimentació i l’exploració, per assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu.

 

Objectius i accions educatives:

• Infant protagonista del seu aprenentatge
• Participació activa de les famílies
• El tutor/a com a guia
• L’autonomia, la creativitat i el raonament com a eixos vertebradors
• Hàbits, normes i valors per afavorir les relacions socials
• Cooperació, col·laboració i manipulació per créixer
• El joc com a eina d’aprenentatge i de coneixement
• Racons d’aprenentatge, tallers i projectes
• Persones competents per al segle XXI (introducció a la Informàtica i a la Robòtica)
• L’expressió oral i la comprensió en català, castellà i anglès
• Impulsar la lectoescriptura tot jugant i indagant
• Iniciem el projecte Petit Binding

“El cervell no és un got per omplir sinó un llum per encendre.”

Plutarc

Assumir nous reptes per créixer com a persones (6-12 anys)

Preparem els nois i noies, al llarg d’aquesta etapa, per donar respostes innovadores en un context d’equitat, fomentant la qualitat i l’excel·lència. El treball en equip és un factor imprescindible per a l’èxit personal i col·lectiu. Promovem i fomentem organitzar, indagar, superar reptes, raonar amb evidència, descobrir complexitat, concloure, connectar i crear per aprendre a pensar i actuar de manera integrada.

 

Objectius i accions educatives:

• El nen o la nena és el centre del procés ensenyament-aprenentatge, aprendre a aprendre.
• Participació activa de les famílies.
• Tutories individuals i personalitzades enfocades en el desenvolupament personal, emocional i acadèmic.
• Percepció, coneixement, comprensió i regulació de les emocions per ser feliços.
• Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència, sent capaços de resoldre conflictes de manera pacífica.
• Respectar els drets humans i ser conscients del pluralisme propi d’una societat democràtica. Fomentar la solidaritat, el respecte i l’empatia.
• Desenvolupar hàbits d’esforç i treball, actituds de confiança i d’iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.
• Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua catalana, castellana i anglesa, de forma oral, escrita i multimèdia, en tots els àmbits.
• Potenciar la resolució de problemes i ser capaç d’aplicar-la a les situacions de la vida quotidiana.
• Conèixer, valorar, estimar i cuidar l’entorn natural, social i cultural més proper.
• Valorar la lectura i l’hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir fites personals.
• Potenciar l’aprenentatge de la robòtica i de la informàtica, desenvolupant les competències digitals per a la construcció i expressió dels aprenentatges.
• Estimular la creativitat a través de l’expressió escrita i oral, plàstica, musical i corporal; utilitzant diferents representacions i expressions artístiques.
• Fomentar l’observació, la investigació i el treball cooperatiu i utilitzar una metodologia activa, participativa i lúdica a través d’activitats i projectes.
• Afavorir la interrelació personal dels alumnes de totes les edats a través d’apadrinaments, treballs, projectes, colònies…
• Continuem amb el Projecte Petit Binding

“Allò que un nen/a pot fer cooperant avui, només ho podrà fer demà.”

Vygotsky

Assolir competències i teixir el seu propi camí (12-16 anys)

Proporcionem als nostres alumnes una educació per assegurar un desenvolupament personal sòlid, contribuint a consolidar capacitats individuals, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals, així com capacitats socials, empàtiques i comunicatives. Volem que els/les joves siguin ciutadans i ciutadanes competents i autònoms, amb la capacitat d’adaptar-se a nous ambients i cultures, capaços de comprendre els elements bàsics del món en els aspectes científics, tecnològics, socials, culturals i artístics.

 

Objectius i accions educatives:

• Afavorir la interacció alumne-professor i alumne-alumne, potenciant la responsabilitat individual i desenvolupant les habilitats socials.
• Consolidar hàbits d’estudi (treball individual i cooperatiu) per a un aprenentatge responsable i aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
• Enriquir les relacions amb les famílies a través de cotutories (atenció individualitzada) i aconseguir un apropament entre alumne, família i tutor/a. Orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes.
• Entendre el valor del diàleg, la cooperació, la solidaritat i del respecte als drets humans.
• Fomentar el treball cooperatiu amb metodologies diverses, per dotar de significat el seu aprenentatge i afavorir un desenvolupament competencial.
• Fomentar el plaer de llegir en català, castellà i anglès (Fiction Express).
• Potenciar l’expressió escrita, oral i multimèdia, impulsant que sigui significativa i rica.
• Promoure l’elaboració d’arguments (individuals i en grup), per expressar opinions i promoure la capacitat comunicativa.
• Afavorir l’aprenentatge de les àrees instrumentals, llengües (català, castellà i anglès) i matemàtiques. Dominar i aplicar les habilitats i els recursos tecnològics.
• Assolir un alt domini de la llengua anglesa amb l’objectiu de realitzar els exàmens oficials de Cambridge al propi centre (KET, PET i First Certificate). L’escola compta amb el suport d’un auxiliar de conversa nadiu al llarg del curs.
• Promoure el coneixement de l’entorn, la interacció entre aquest i l’activitat humana, i el coneixement de la nostra història.
• Potenciar i estimular la creativitat a través de l’expressió plàstica, musical i corporal.
• Estimular la capacitat de raonament i l’aprenentatge de la robòtica.
• Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
• Treballar la convivència a través d’activitats de lleure: sortides, colònies, estada a Anglaterra i viatge de fi d’etapa.

Casal d’estiu 2019 – Oberta Inscripció

Juny 25, 26, 27 i 28
Tot el juliol (1-31)
Setembre 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10

Inscripcions del 4 d’abril al 31 de maig
PLACES LIMITADES

Horari: 09:00-13:00h i de 16:00 a 19:00h
Servei de menjador (13:00-16:00h)

Caminada solidària en benefici de ‘Bufa la bombolla’

Barcelona PID Fundation

Inscripcions del 4 d’abril al 31 de maig

Hola! Som els alumnes de 3r d’ESO de les Escoles Fonlladosa, estem preparant una caminada solidària en benefici de ‘Bufa la bombolla’ (Barcelona PID Fundation).

Podeu venir el dia 5 de maig de 2019 a la plaça de l’Església de Sant Nicolau (9:00h – inscripcions i donacions de dorsals / 10:00h – inici de la caminada)

Vine amb familiars o amics i passa una bona estona col·laborant per una bona causa!
Us hi esperem!