T’agradaria coneixe’ns? Truca i vine

Preinscripció curs 2021-22 – Infantil i Primària del 15 al 24  i ESO del 17 al 24 de març de 2021

Preinscripció curs 2021-2022

Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària del 15 al 24 de març de 2021. ESO del 17 al 24 de març de 2021.

Demana visita personalitzada

Sol·licita una visita personalitzada i resol els teus dubtes.

Som Escoles Fonlladosa

Coneix els nostres valors, la nostra identitat i el plantejament educatiu.

Preinscripció curs 2021-2022

Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària
del 15 al 24 de març de 2021

ESO del 17 al 24 de març de 2021

Informació:
Cal contactar amb el nostre centre a través del telèfon 93 761 05 96 o bé per correu electrònic fonlladosa@escolesfonlladosa.cat

Número desempat preinscripció:
INF-PRI: 69.448
ESO: 40.900

Coneix-nos

Les Escoles Fonlladosa es fonamenten en 6 pilars o valors, descobreix quins són.

Excel·lència

Orientar l’aprenentatge per a desenvolupar al màxim les seves possibilitats.

Equitat i coeducació

Promoure la igualtat d’oportunitats en un context enriquidor atenent positivament la diversitat.

Solidaritat i respecte

Entendre el valor del diàleg, de la cooperació, la solidaritat i la no discriminació.

Innovació i emprenedoria

Potenciar que l’alumne/a sigui capaç de plantejar i superar nous reptes amb una actitud investigadora i emprenedora.

Autonomia

Desenvolupar hàbits d’esforç i treball, sentit crític, responsabilitat, interès i curiositat.

Integritat

Fomentar la fortalesa interior, els valors i  l’optimisme dels alumnes per aconseguir una societat millor.

Demana visita personalitzada

Sol·licita una visita personalitzada i resol els teus dubtes.

Som Escoles Fonlladosa

Escola laica, catalana i familiar, d’una sola línia

Gràcies a les particulars característiques d’aquest centre, els mestres i professors ens apropem als alumnes de manera que s’afavoreix el tracte familiar i personal.

L’alumnat com a protagonista del seu aprenentatge i amb pensament crític

Per aconseguir que esdevinguin individus lliures en pensament i acció en una societat més justa i solidària que té cura del medi ambient.

Educació emocional i en valors

Considerem la vessant emocional i afectiva com un dels pilars bàsics en la formació dels alumnes com a persones. La cultura en valors, el pla tutorial i l’acompanyament de l’equip psicopedagògic, a tots els nivells, són fonamentals en el nostre dia a dia. Participem en projectes solidaris: donació de sang o plasma; apadrinament d’una escola de Senegal; apadrinament d’avis (Càrites, Centre de dia, Residència d’avis); jornades solidàries (PID Foundation); activitats culturals, esportives i lúdiques…

Metodologies diverses

Per desenvolupar el pensament creatiu i autònom, proporcionar les eines per la societat del canvi i preparar als nostres alumnes per afrontar els reptes que es trobaran a la vida real. Treballem per competències a través de diverses metodologies, dins i fora de l’aula: projectes, aprenentatge basat en problemes, jocs, tallers, espais d’aprenentatge, aprenentatge cooperatiu, pati d’oportunitats…

Capacitat d’oratòria i d’interpretació

Per adoptar diferents registres a tots els àmbits adequant-se a públics diferents,
potenciem els debats i col·loquis, les conferències, la representació teatral, les entrevistes, l’exposició de treballs i la participació a: concurs de debats de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, concurs d’Emprenedoria del centre…

Gust per la lectura

Avançar en l’hàbit de llegir dels alumnes. La lectura és una habilitat per aconseguir l’èxit escolar i per poder continuar amb l’aprenentatge de la vida. Projecte Petit Binding i Binding per millorar la lectura comprensiva. Lectura sistemàtica, apadrinament lector entre cursos, participació al Concurs de lectura en veu alta dels Serveis Territorials i tallers de lectura amb autors/es literàries, com a fonts d’inspiració.

Expressió escrita i creació literària

Potenciar el treball sistemàtic d’activitats d’expressió escrita per millorar la creació de textos de diferents tipologies que responguin a diferents situacions. Participació en la revista de l’escola i en concursos: Jocs Florals, Concurs literari de la Barretina i Concurs literari de la Coca-cola.

Creativitat, raonament i experimentació

Avançar en el treball sistemàtic per fomentar la creativitat i el raonament dels alumnes, i potenciar la recerca i l’experimentació. Promoure la interacció, la invenció, la manipulació i l’argumentació en tots els àmbits. Participació en projectes, exposicions, apadrinaments, representacions i concursos: proves Cangur de matemàtiques (primària i ESO), dibuix (infantil), dibuix matemàtic (infantil i primària), fotografia matemàtica (ESO).

Plurilingüisme, amb l’anglès com a llengua present en el nostre dia a dia

Des d’infantil 3, els alumnes tenen contacte amb la llengua anglesa. Des del curs 2016/17, a partir de cicle superior de primària, treballem amb la plataforma online Fiction Express (fictionexpress.co.uk) de llibres interactius. Estada a Anglaterra o a Irlanda amb famílies (2n i 3r ESO). Exàmens Cambridge KET/PET/FIRST/CAE (des de l’any 2012); preparació per exàmens de Cambridge a la mateixa escola.

Noves tecnologies: programació, robòtica i eines TAC

A tots els cursos, fomentem l’ús de les TAC com a eina de treball mitjançant l’ús de: PDI, tauletes, ordinadors d’aula, ordinadors personals (ESO), Bee-Boots, Pro-Bots, Lego, Scratch, Lego Mindstorm EV3, plaques arduino, S4A, SNAP4A i altres llenguatges de programació. Participació a fires de robòtica. Gamificació i superació de reptes a totes les etapes educatives.

Serveis de l’escola

Escola laica, catalana i familiar, d’una sola línia

Menjador escolar (cuina pròpia)

Acollida matinal (infantil i primària)

Activitats extraescolars

Informació diària a les famílies (plataforma escolar Clickedu)

Casal d’estiu

Servei de venda de llibres

Servei psicopedagògic

Exam Preparation Centre (exàmens oficials de Cambridge)

“L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir.”

Mark Van Doren

Primers descobriments que ens emocionen (3 a 6 anys)

Els nens i nenes d’aquesta etapa educativa es descobreixen com a persones i l’entorn que els envolta mitjançant una educació vivencial i activa. A partir de la seva iniciativa, potenciem l’autonomia a través de l’experimentació i l’exploració, per assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu.

 

Objectius i accions educatives:

• Infant protagonista del seu aprenentatge
• Participació activa de les famílies
• El tutor/a com a guia
• L’autonomia, la creativitat i el raonament com a eixos vertebradors
• Hàbits, normes i valors per afavorir les relacions socials
• Cooperació, col·laboració i manipulació per créixer
• El joc com a eina d’aprenentatge i de coneixement
• Racons d’aprenentatge, tallers i projectes
• Persones competents per al segle XXI (introducció a la Informàtica i a la Robòtica)
• L’expressió oral i la comprensió en català, castellà i anglès
• Impulsar la lectoescriptura tot jugant i indagant
• Iniciem el projecte Petit Binding

“El cervell no és un got per omplir sinó un llum per encendre.”

Plutarc

Assumir nous reptes per créixer com a persones (6-12 anys)

Preparem els nois i noies, al llarg d’aquesta etapa, per donar respostes innovadores en un context d’equitat, fomentant la qualitat i l’excel·lència. El treball en equip és un factor imprescindible per a l’èxit personal i col·lectiu. Promovem i fomentem organitzar, indagar, superar reptes, raonar amb evidència, descobrir complexitat, concloure, connectar i crear per aprendre a pensar i actuar de manera integrada.

 

Objectius i accions educatives:

• El nen o la nena és el centre del procés ensenyament-aprenentatge, aprendre a aprendre.
• Participació activa de les famílies.
• Tutories individuals i personalitzades enfocades en el desenvolupament personal, emocional i acadèmic.
• Percepció, coneixement, comprensió i regulació de les emocions per ser feliços.
• Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència, sent capaços de resoldre conflictes de manera pacífica.
• Respectar els drets humans i ser conscients del pluralisme propi d’una societat democràtica. Fomentar la solidaritat, el respecte i l’empatia.
• Desenvolupar hàbits d’esforç i treball, actituds de confiança i d’iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.
• Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua catalana, castellana i anglesa, de forma oral, escrita i multimèdia, en tots els àmbits.
• Potenciar la resolució de problemes i ser capaç d’aplicar-la a les situacions de la vida quotidiana.
• Conèixer, valorar, estimar i cuidar l’entorn natural, social i cultural més proper.
• Valorar la lectura i l’hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir fites personals.
• Potenciar l’aprenentatge de la robòtica i de la informàtica, desenvolupant les competències digitals per a la construcció i expressió dels aprenentatges.
• Estimular la creativitat a través de l’expressió escrita i oral, plàstica, musical i corporal; utilitzant diferents representacions i expressions artístiques.
• Fomentar l’observació, la investigació i el treball cooperatiu i utilitzar una metodologia activa, participativa i lúdica a través d’activitats i projectes.
• Afavorir la interrelació personal dels alumnes de totes les edats a través d’apadrinaments, treballs, projectes, colònies…
• Continuem amb el Projecte Petit Binding

“Allò que un nen/a pot fer cooperant avui, només ho podrà fer demà.”

Vygotsky

Assolir competències i teixir el seu propi camí (12-16 anys)

Proporcionem als nostres alumnes una educació per assegurar un desenvolupament personal sòlid, contribuint a consolidar capacitats individuals, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals, així com capacitats socials, empàtiques i comunicatives. Volem que els/les joves siguin ciutadans i ciutadanes competents i autònoms, amb la capacitat d’adaptar-se a nous ambients i cultures, capaços de comprendre els elements bàsics del món en els aspectes científics, tecnològics, socials, culturals i artístics.

 

Objectius i accions educatives:

• Afavorir la interacció alumne-professor i alumne-alumne, potenciant la responsabilitat individual i desenvolupant les habilitats socials.
• Consolidar hàbits d’estudi (treball individual i cooperatiu) per a un aprenentatge responsable i aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
• Enriquir les relacions amb les famílies a través de cotutories (atenció individualitzada) i aconseguir un apropament entre alumne, família i tutor/a. Orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes.
• Entendre el valor del diàleg, la cooperació, la solidaritat i del respecte als drets humans.
• Fomentar el treball cooperatiu amb metodologies diverses, per dotar de significat el seu aprenentatge i afavorir un desenvolupament competencial.
• Fomentar el plaer de llegir en català, castellà i anglès (Fiction Express).
• Potenciar l’expressió escrita, oral i multimèdia, impulsant que sigui significativa i rica.
• Promoure l’elaboració d’arguments (individuals i en grup), per expressar opinions i promoure la capacitat comunicativa.
• Afavorir l’aprenentatge de les àrees instrumentals, llengües (català, castellà i anglès) i matemàtiques. Dominar i aplicar les habilitats i els recursos tecnològics.
• Assolir un alt domini de la llengua anglesa amb l’objectiu de realitzar els exàmens oficials de Cambridge al propi centre (KET, PET i First Certificate). L’escola compta amb el suport d’un auxiliar de conversa nadiu al llarg del curs.
• Promoure el coneixement de l’entorn, la interacció entre aquest i l’activitat humana, i el coneixement de la nostra història.
• Potenciar i estimular la creativitat a través de l’expressió plàstica, musical i corporal.
• Estimular la capacitat de raonament i l’aprenentatge de la robòtica.
• Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
• Treballar la convivència a través d’activitats de lleure: sortides, colònies, estada a Anglaterra i viatge de fi d’etapa.