Som Escoles Fonlladosa > Projecte Educatiu

Projecte Educatiu

Els objectius del nostre centre.

Organizació i gestió del centre

El nostre Projecte Educatiu recull la identitat del nostre centre, n’explicita els objectius que volem assolir i com aconseguir-los, amb la finalitat que els alumnes n’assoleixen les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

Pel fet de tractar-se d’un projecte, no és quelcom acabat i definitiu, sinó que l’anirem modificant en relació a les noves necessitats o canvis en el nostre context.

El nostre objectiu és formar persones felices amb una mentalitat oberta i creativa; autònomes; persistents i amb criteri propi.

Projecte Educatiu
del Centre

Projecte Lingüístic
del Centre

Resum Estratègia Digital de Centre 2023

Normes d'organització i funcionament del centre

Normativa d'ús de telèfons mòbils i dispositius associats al mòbil